Συμμετοχή σε μια συνεδρία WEBEX MEETING ως συμμετέχοντας – χρήστης