Οδηγίες για Setup σε outlook email

Στο outlook όταν θα εισέλθετε, θα σας ζητηθεί ο κωδικός και θα πρέπει ο καθένας να εισάγει το δικό του στο mailbox του outlook. Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε το κωδικό του λογαριασμού σας

Για παράδειγμα στο mail tester@ innocentric.gr  με  κωδικός : john12345

Ρυθμίσεις για Outlook.

Πηγαίνεται εργαλεία-> ρυθμίσεις Λογαριασμού

Επιλέγετε το αντίστοιχο mail (αυτό που προυπάρχει με κατάληξη @ innocentric.gr)

Επιλέγεται αλλαγή και βάζεται στα εμφανιζόμενα πεδία τα εξής:

 

Mail server username: το mail σας. someone@ innocentric.gr)

Incoming mail server: innocentric.gr

Outgoing mail server: innocentric.gr

Supported incoming mail protocols: POP3, IMAP

Supported outgoing mail protocols: SMTP               

 

Πατήστε στο outlook->  περισσότερες ρυθμίσεις και επιλέξτε το tab -> διακομιστήςεξερχομένων

Κλικάρετε σε αυτό το : ο διακομιστής εξερχομένων (SMTP) απαιτεί έλεγχο ταυτότητας

Χρήση των ρυθμίσεων του διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας

Τέλος πηγαίνεται στο TAB -> ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΈΝΟΥΣ και εισαγετε

110 εισερχόμενη αλληλογραφία

587 εξερχόμενη αλληλογραφία

Πατήστε οκ Και ελέξτε τις ρυθμίσεις