Προσάρτηση Ολοκληρωμένων υπηρεσιών στα Πληροφοριακά Συστήματα

Το 2010 η επιχείρηση προσάρτησε νέες υπηρεσίες και εντόπισε την ανάγκη παροχής νέων ολοκληρωμένων πακέτων υποστήριξης σε επιχειρήσεις με τη συνεργασία στα επιπεδα εγκατάστασης υποδομών.