Εξέλιξη και μακροχρόνια παροχή

Απο το 2013 και έκτοτε παρέχουμε σταθερές υπηρεσίες μηχανογράφησης, τεχνικής υποστήριξης, και διαδικτυκών υπηρεσιών. Το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι πως είμαστε πάντα διαθέσιμοι στο πλευρό του πελάτη να εγγυηθούμε τη σταθερότητα των υπηρεσιών και την απροσκοπτη λειτουργία αυτών. Αυτό αφορά είτε υποστήριξη σε  προϊόντα hardware και τοπικές υπηρεσίες, είτε διαδικτυακές παροχές.