Ενσωμάτωση εμπορικής δραστηριότητας

Απο το 2014 η επιχείρηση αρχίζει να ασχολείται ενεργά με το εμπόριο Ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών που σχετίζονται με προϊόντα πληροφορικής. Η επιχείρηση δημιουργώντας σταθερές συνεργασίες με διαχρονικούς προμηθευτές διασφαλίζει τη ποιότητα των συσκευών, την εγγύηση και την αξιοπιστία αυτών για λογαριασμό των πελατών της.