Ιδρύωντας την επιχείρηση

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 2008 ως εταιρεία πληροφορικής με κύριες υπηρεσίες τη παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών στα Πληροφοριακά Συστήματα