Κώστας Καζάκος

Τεχνικός

Τεχνικός Υπολογιστών.

Bachelor of Political Science: Daffodil Internation University
Masters of Social Science: University of Dhaka

Phone: 361-213-7624
Email: johndoe@hostname.com
Address: 3831 Boone Street, Corpus Christi, United States

More Staff

Ιωάννης Γιαταγάνας

Political Member

Τασία Μπαρδάκη

Political Member