Ιωάννης Γιαταγάνας

Political Member

Συμβουλος Πληροφοριακών Συστημάτων.

Bachelor of Political Science: Daffodil Internation University
Masters of Social Science: University of Dhaka

Phone: 361-213-7624
Email: johndoe@hostname.com
Address: 3831 Boone Street, Corpus Christi, United States

More Staff

Τασία Μπαρδάκη

Political Member

Κώστας Καζάκος

Τεχνικός