Τι είναι το GDPR?

Ο γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων(GDPR) (κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) είναι μια σειρά κανόνων βάσει των οποίων ο Ευρωπαίκή Ένωση (ΕΕ) προτίθεται να τυποποιήσει τις απαιτήσεις προστασίας δεδομένων για όλους τα προσωπικά δεδομένα και για όλα τα άτομα εντός των συνόρων της.

Αφορά επίσης την εξαγωγή προσωπικών δεδομένων εκτός της ΕΕ. Το GDPR ισχύει από τις 2 Μαΐου 2018.Οι πιθανότητες μη συμμόρφωσης μπορούν να κοστίσουν 2O Εκατ. ευρώ ή 4% του εύρους του παγκόσμιου κύκλου εργασιών, ανάλογα με το ποια είναι πιο ψηλά.